Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2019

ekatierina
ekatierina
3028 28d0 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
ekatierina
7522 8ebd 500
Reposted fromizzy izzy vialaparisienne laparisienne
ekatierina
4662 9784
Reposted fromClary Clary vialaparisienne laparisienne
ekatierina
Reposted frombluuu bluuu

February 01 2019

ekatierina
Przychodzi na każdego taki moment, wcześniej, później, bywa, że bardzo wcześnie, chciałoby się powiedzieć, za wcześnie, że życie nasze jakby doszło do jakiegoś rowu i bało się go przeskoczyć, mimo że przeskakiwało już nie takie rowy nieraz.
— Wiesław Myśliwski
ekatierina
ekatierina
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
ekatierina
0418 3860
ekatierina
ekatierina
Niech umrze setka osób, tysiąc, nawet i milion, a człowiek wzruszy tylko ramionami i powie, że tak już jest. Ale gdy zginie ktoś ważny dla ciebie, wszechświat zaczyna się sypać i kruszyć jak zbudowany z piasku zamek. Ziarenko po ziarenku, kawałek po kawałku, wszystkie smukłe wieże, krużganki, wyprofilowane ściany i mosty lecą w dół, by upaść i zlać się ze sobą w bezsensownym chaosie. 
— Jacek Kloss
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianyaako nyaako
ekatierina
ekatierina
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
ekatierina
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
ekatierina
Sylvenstein Dam
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaKerouac Kerouac
ekatierina
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
ekatierina

wierzę w rozmowy dusz,
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy,
że mnie nie ma z tobą.

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza

August 19 2018

ekatierina
Reposted frombluuu bluuu viapiehus piehus
ekatierina
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward vianieobecnosc nieobecnosc

April 19 2018

ekatierina
4796 57b6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl