Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

ekatierina
Reposted fromshakeme shakeme viasalami salami
ekatierina

March 21 2017

ekatierina

Przyznaj się, czasami chciałabyś, żeby pozwolili Ci być słabą. Żeby ktoś po prostu Cię przytulił, ukołysał jak małe dziecko i nie oczekiwał lepszego charakteru, lepszych ocen, szczuplejszego ciała i szczerszego uśmiechu. Pozwoliłby Ci się wypłakać i przez tą jedną pieprzoną chwilę mogłabyś się rozpaść w czyichś ramionach. Potem wstaniesz taka jak zawsze, ale każdy z nas potrzebuję takiego momentu. Kompletnego upadku, całkowitej akceptacji otoczenia i wtedy, kiedy już jest najbardziej żałosnym człowiekiem jakiego znasz, on odbija się od dna i znowu jest silny. Czasami pozwól komuś umrzeć na Twoich rękach.

— prawdziwe.
ekatierina
6526 a2b2
Reposted fromchief chief viaPolinda Polinda
ekatierina
7454 13d3 500
Reposted fromMeshirr Meshirr viawiksz wiksz
ekatierina
1562 2654
Reposted fromsnowlake snowlake viawiksz wiksz
ekatierina
3248 957b
Reposted fromthinredline thinredline viaszarakoszula szarakoszula
5481 6bf3
ekatierina
Człowiek jest do wszystkiego w stanie przywyknąć. Wytrzymuje ból, zrywa kontakt, zaczyna, zapomina , zdarza mu się zaprzepaścić największe namiętności. Ale czasami wystarczy byle głupstwo by się przekonać, że te drzwi tak na prawdę nigdy nie zostały zamknięte na klucz.
— Federico Moccia
9572 fe98 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaschwarzerwolf schwarzerwolf
9615 4c31
Reposted fromshitsuri shitsuri viaschwarzerwolf schwarzerwolf
ekatierina
5799 90c6 500
Drowning In The Universe bt Sivan Karim
Reposted fromNajada Najada viastrzepy strzepy

March 20 2017

ekatierina
Ty nie masz pojęcia, jaka to rozkosz, gdy się odczuje taki szalony popęd mężczyzny do siebie, to tak bierze kobietę, porywa jak huragan... Zniewala i... żądza rośnie, potężnieje, aż wybucha. Zmysły to potęga.
— Helena Mniszkówna
Reposted fromtimetolove timetolove viaeternia eternia
ekatierina
5678 e225 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaAmericanlover Americanlover
ekatierina
2943 ea63 500
Reposted fromhormeza hormeza viajemkartofle jemkartofle
ekatierina

March 19 2017

ekatierina
Jeżeli żądasz wyjaśnienia wiedz, ze dotykam twego ciała z powodów metafizycznych.
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viaretro-girl retro-girl
ekatierina
0142 1a9b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaretro-girl retro-girl
ekatierina
3563 ed3f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretro-girl retro-girl
ekatierina
Czasami już tak jest, że nawet jeśli kogoś za bardzo nie znamy, może nam mącić w głowie. Wtedy nie liczy się ilość informacji na temat tej osoby, a to ile motyli w brzuchu po sobie zostawia.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl