Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

ekatierina
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viasweetnothingg sweetnothingg
ekatierina
7009 e8fe
Reposted fromunderwear underwear vianargle nargle
ekatierina
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
ekatierina
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viagitana gitana
2766 525e
Reposted fromanjelinabanana anjelinabanana viaazazel azazel
ekatierina
ekatierina
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy

December 05 2017

ekatierina
1340 03e0
ekatierina
Reposted fromtulele tulele viaoutoflove outoflove
ekatierina
Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna - nie tak jak miłość. Można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić.
— Jan Twardowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamoai moai
ekatierina
Reposted frombluuu bluuu
ekatierina
ekatierina
4439 0e5c
Reposted fromdeszcz deszcz vialaparisienne laparisienne

November 29 2017

ekatierina
4315 9551
Reposted fromkarahippie karahippie viagabor gabor
ekatierina
Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co on z tym robi. 
— Aldous Huxley
Reposted fromSkydelan Skydelan viamisseverything misseverything
ekatierina
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viazupson zupson
ekatierina
9719 db78
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
ekatierina
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahash hash

November 27 2017

ekatierina
Spotkajmy się kiedyś. Porozmawiamy o tym, co czułam, gdy byłeś najważniejszym człowiekiem w moim życiu. Opowiem Ci o tęsknocie, której nie znasz. Dowiesz się czym była pustka - dziura w organizmie w kształcie Twojej duszy, niepozwalająca oddychać i zasypiać nocą. Zapewne nigdy nie wiedziałeś o istnieniu moich uczuć. Przyjdź, powspominamy stare dobre czasy, gdy jeszcze Ciebie kochałam.
— Alicja Kostrzak
Reposted frompapiertiger papiertiger vialaparisienne laparisienne
ekatierina
2344 11ad
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl