Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

ekatierina
Reposted fromkrzysk krzysk viastrzepy strzepy
ekatierina
ekatierina
1985 cbff 500
Reposted fromlucass1984 lucass1984 viasangivisceres sangivisceres
ekatierina
6766 9322
Reposted fromisolation isolation viasangivisceres sangivisceres
ekatierina
2525 0bd6
Reposted fromiamstrong iamstrong viasangivisceres sangivisceres
ekatierina
4284 6bab
Reposted fromprzemeksic przemeksic vialaparisienne laparisienne

August 01 2017

ekatierina
8996 ca42
Reposted fromscorpix scorpix viastrzepy strzepy
ekatierina
ekatierina
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski

July 29 2017

ekatierina
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło.
— Colleen Hoover

July 28 2017

ekatierina
ekatierina
bo widzisz, jak sie kogoś kochało naprawdę, wraz z jego wszystkimi przeklętymi wadami i okropnym chrakterem, mimo ciągłych awantur i przepychanek emocjonalnych - nigdy się o nim nie zapomni. możesz mieć nowe życie, możesz wyjechać z miasta, nowe problemy, nowi przyjaciele, nowa praca, nowy związek, tak po pewnym czasie możesz mieć nowy związek, ludzie nie są stworzeni do samotności przecież. ale każdego dnia, gdzieś z tyłu głowy masz obraz Twojej prawdziwej miłości, myślisz o niej, ten obraz nie zniknie, bo jest jak tatuaż w Twojej pamięci. masz wyryte jej oczy i moment, w którym były tylko Twoje. nie mówisz o tym nikomu, tylko Ty to wiesz, nie myślisz o tym obsesyjnie, te myśli są jakby podświadome, ale towarzyszą Ci bardzo często. tak mówię tu o miłości prawdziwej, nie, Ty nie wiesz o czym mowa.
— .
ekatierina
2825 b845
Reposted frombloodymonk bloodymonk viahormeza hormeza
ekatierina
9002 9d99 500
Poznań, Poland.
Reposted frompoznan poznan viahormeza hormeza
ekatierina
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viamybluebird mybluebird
ekatierina
7570 838d
Stanisław Barańczak

July 25 2017

ekatierina
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"

July 24 2017

8827 0d8c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaelchupacabra elchupacabra
ekatierina
1460 e67b 500
Reposted fromcholera cholera viautoopia utoopia

July 22 2017

ekatierina
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl