Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

ekatierina
Reposted frombluuu bluuu viapiehus piehus
ekatierina
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward vianieobecnosc nieobecnosc

April 19 2018

ekatierina
4796 57b6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

March 17 2018

ekatierina
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viamietta-world mietta-world
ekatierina

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
ekatierina
4538 f78d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss

February 10 2018

ekatierina
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green ,,Żółwie aż do końca"
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapsycha psycha
ekatierina
1353 2e3b
Reposted fromhalucine halucine viatiredeveryday tiredeveryday
ekatierina
5480 7a33 500
Reposted fromtowo85 towo85 viathisnonsense thisnonsense
ekatierina
Pamiętam
to jedno spojrzenie
i tą pewność
że już nikt inny
tylko Ty.
Reposted fromlovvie lovvie viakinkaaa kinkaaa
ekatierina
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaIriss Iriss
ekatierina
Reposted fromgruetze gruetze viastrzepy strzepy
ekatierina
0842 ec3b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahormeza hormeza
9996 3b3c 500

Versailles, France (by Christian Sarbach)

ekatierina
2350 ba42 500
Barri Gòtic, Barcelona, Spain
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viastrzepy strzepy
ekatierina
9402 cea8 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastrzepy strzepy

February 01 2018

ekatierina
7702 06db
Reposted fromLittleJack LittleJack vialaparisienne laparisienne

January 24 2018

ekatierina
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Reposted frommy-little-world my-little-world viaszydera szydera
ekatierina
1340 03e0
Reposted fromursa-major ursa-major viahormeza hormeza
ekatierina
Reposted frombluuu bluuu viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl