Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2019

ekatierina
2577 9f3d 500
Reposted fromneon neon vialaparisienne laparisienne
ekatierina
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viahormeza hormeza
ekatierina
4249 5f3d 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
ekatierina
Reposted frombluuu bluuu
ekatierina
3724 dd72 500
Reposted frompiehus piehus viajemkartofle jemkartofle
ekatierina
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn vialaparisienne laparisienne
ekatierina
"Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska."
— A. Bracken: "Mroczne umysły"
Reposted frompensieve pensieve vialaparisienne laparisienne

February 08 2019

ekatierina
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viawakemeupx wakemeupx
ekatierina
5285 d38b 500
Reposted frominto-black into-black viabullet00 bullet00
ekatierina
0890 51d2 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viawakemeupx wakemeupx
ekatierina
ekatierina
3028 28d0 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
ekatierina
7522 8ebd 500
Reposted fromizzy izzy vialaparisienne laparisienne
ekatierina
4662 9784
Reposted fromClary Clary vialaparisienne laparisienne
ekatierina
Reposted frombluuu bluuu

February 01 2019

ekatierina
Przychodzi na każdego taki moment, wcześniej, później, bywa, że bardzo wcześnie, chciałoby się powiedzieć, za wcześnie, że życie nasze jakby doszło do jakiegoś rowu i bało się go przeskoczyć, mimo że przeskakiwało już nie takie rowy nieraz.
— Wiesław Myśliwski
ekatierina
ekatierina
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
ekatierina
0418 3860
ekatierina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl