Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2019

ekatierina
7182 02f9 500
Reposted fromboli boli viapersona-non-grata persona-non-grata
ekatierina
(...) to mnie jeszcze boli;  
a ja sądziłem: przejdzie, minie,   że jakoś ból wypielę -   a Ty mi ciągle z dna pamięci   wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec vianyaako nyaako
ekatierina
1606 7cd2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
ekatierina
4449 70ce 500
...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viathetemple thetemple

March 31 2019

ekatierina
7250 dac4 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viahormeza hormeza
ekatierina
6496 a4bb
Reposted fromakward akward viahormeza hormeza
ekatierina
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione
ekatierina
- Słabo pan zna kobiety, mój przyjacielu. Na dnie najczystszej przyjaźni migoce iskierka kokieterii.
– Słabo zna pani mężczyzn, młoda damo. Na dnie najczystszej choćby przyjaźni tli się płomyczek pożądania. Bez tych płomyczków i iskierek przyjaźń byłaby tylko znajomością.
— Leopold Tyrmand - "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza
ekatierina
8878 000b 500
ekatierina
Reposted fromlugola lugola viaMigotliwa Migotliwa
ekatierina
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"

March 23 2019

ekatierina
2577 9f3d 500
Reposted fromneon neon vialaparisienne laparisienne
ekatierina
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viahormeza hormeza
ekatierina
4249 5f3d 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
ekatierina
Reposted frombluuu bluuu
ekatierina
3724 dd72 500
Reposted frompiehus piehus viajemkartofle jemkartofle
ekatierina
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn vialaparisienne laparisienne
ekatierina
"Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska."
— A. Bracken: "Mroczne umysły"
Reposted frompensieve pensieve vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl