Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

ekatierina
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viakupasmoka kupasmoka
6673 9e2a 500
Reposted fromfreakish freakish viaoxygenium oxygenium
2535 ae57
Reposted fromshitsuri shitsuri viaSa7xCC Sa7xCC
ekatierina
1203 6c64
4358 bc59
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaschwarzerwolf schwarzerwolf
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viamietta-world mietta-world
ekatierina
3893 48b5
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viahormeza hormeza
ekatierina
9697 e92c
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie viastrzepy strzepy
ekatierina
5612 9b97 500
ekatierina
9820 708a
ekatierina
0632 39a2 500

April 25 2017

1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viastonerr stonerr
ekatierina

April 22 2017

ekatierina
4239 47bd 500
Reposted fromnervure nervure viascorpix scorpix
ekatierina
4445 4713
Reposted fromfriends friends viascorpix scorpix
8909 01db 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viabullet00 bullet00
ekatierina
6196 d557

Reposted fromSurvivedGirl SurvivedGirl viahormeza hormeza
ekatierina

30/2015

Erotyk dla następcy – Bohdan Urbankowski

I

Przeprowadź ją przez pokój 
niby ścieżką wśród lasu 
na stole 
zapal różę 
dobrą jak nocna lampka

Potem 
rozbieraj ją delikatnie 
z obronnych gorsetów 
z zaciśnięcia rąk 
drżenia ramion ... 
Otul szeptem.

A jeśli kiedyś 
wybiegnie nagle z pokoju 
biegnij za nią 
nie pozwól 
ukryj jej twarz 
w swych wielkich rękach 
mów słowa 
dużo słów 
te wszystkie 
których ja zapomniałem 
których się wstydziłem

Proszę cię 
ty 
którego nienawidzę 
który przyjdziesz po mnie 
by z jej drobnych piersi 
zdrapać ślady mych rąk 
rozchylić jej kolana 
proszę cię 
bądź dla niej dobry

II

Nie wiesz 
że będziesz kochał mnie 
że powie ci słowa 
wypróbowane ze mną 
że w jej włosach 
poczujesz mój oddech 
na jej brzuchu 
napotkasz nocą 
moje ręce

I jeśli czasem 
wciągając cię w siebie 
aż do zachłyśnięcia 
pomyli nasze imiona - 
nie myśl o mnie z nienawiścią

to ja 
uczyłem ją jak dziecko 
nie wstydzić się krzyku imion nagich ciał 
to ja 
czasem jeszcze mówię do ciebie 
wtedy 
myślałem 
że mówię tylko do niej

III

Twój cień w jej oczach 
to mój cień

jej głos pełen niepokoju 
to mój głos

gdy ona cofa się z lękiem 
ja powracam 
pamiętaj

na każde twoje słowo 
zbyt ostre

na każdy gest 
nie dość szczery 
ja powracam 
pamiętaj

I jeśli kiedyś sama 
zapłacze nocą 
nie wchodź do jej pokoju 
już ja 
będę przy niej

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viahormeza hormeza
ekatierina
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
ekatierina
5971 63d2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl